Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.net
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)

www.aeat.es
Tel. 972 588 100

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General -Administració núm.3 Figueres)

www.seg-social.es
Tel. 972 500 365

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)

www.dgt.es
Tel. 972 202 950

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CORREUS

www.correos.es
Tel. 902 197 197