Regidories

Carles Fortiana Costa (Junts per Llers)

Alcalde President. Urbanisme, Obres, Hisenda i Règim Interior.

Màrius Vergés Rosa (Junts per Llers)

Primer Tinent d’Alcalde. Joventut, Associacions i Esports.

Maite Oliva Alsina (Junts per Llers)

Segona Tinent d’Alcalde. Administració Local, Cultura i Noves Tecnologies.

Alfons Grau Cabrera (Junts per Llers)

Medi Ambient, Serveis Municipals, Desenvolupament Local i Promoció Econòmica.

Maria Dolors Moreno Juncà (Junts per Llers)

Ensenyament, Fires i Personal.

Silvia Cañadas Pérez (Junts per Llers)

Tercera Tinent d’Alcalde. Benestar Social, Sanitat, Gent Gran i Festes Locals.

Eva Ungé Fortiana (Independents per Llers-Acord Municipal)

Josefa Ruiz Pina (Independents per Llers-Acord Municipal)

Marta Sayol Castells (Independents per Llers-Acord Municipal)

  • Competències
    • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
    • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis