Regidories

Màrius Vergés Rosa (Gent de Llers)

Alcalde President

Alcaldia i Serveis a les persones

 • Recursos humans
 • Governació, Gabinet de l’Alcaldia i Relacions institucionals
 • Esports
 • Participació ciutadana
 • Joventut
 • Associacions
 • Cultura popular i festes
 • Fires
 • Atenció al ciutadà
 • Promoció econòmica, comerç i turisme

Alfons Grau Cabrera (Gent de Llers)

Primer Tinent d’Alcalde

Obres, serveis municipals i medi ambient

 • Obres, serveis urbans i espai públic
 • Mobilitat
 • Medi ambient i qualitat ambiental
 • Habitatge
 • Barris

Maria Dolors Moreno Juncà (Gent de Llers)

Segona Tinent d’Alcalde

Administració local, cultura, ensenyament i patrimoni

 • Hisenda
 • Comunicació
 • Informàtica i noves tecnologies
 • Educació
 • Infància
 • Cultura
 • Patrimoni

Carles Fortiana Costa (Gent de Llers)

Urbanisme, seguretat i cooperació

 • Urbanisme
 • Manteniment
 • Qualitat urbana
 • Seguretat ciutadana
 • Protecció civil
 • Solidaritat i cooperació

Silvia Cañadas Pérez (Gent de Llers)

Tercera Tinent d’Alcalde

Benestar social, salut i gent gran

 • Acció cívica
 • Igualtat
 • Salut
 • Benestar social
 • Gent gran

Eva Ungé Fortiana (Independents per Llers-Acord Municipal)

Núria Paraire Foraster (Independents per Llers-Acord Municipal)

Marta Sayol Castells (Independents per Llers-Acord Municipal)

Joan Antoja Mas (Independents per Llers-Acord Municipal)

 • Competències
  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis