Període Mitjà de Pagament

Trimestralment es calcula el període mitjà de pagament a proveïdors, el qual permet conèixer l’import dels pagaments realitzats als proveïdors durant el trimestre, el termini de pagament de la corporació així com l’import dels deutes pendents de pagament al tancament de cada trimestre.