Edictes

Exercici: 2023 Bop: 56-0 Edicte: 2028 AJUNTAMENT DE LLERS - Informació pública de l'estudi econòmic de l'escola bressol municipal de Llers
Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 1982 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del projecte de restauració de barraques de pedra seca
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1778 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de la denominació de carrers
Exercici: 2023 Bop: 45-0 Edicte: 1584 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del projecte d'instal·lació fotovoltaica a la coberta del centre cívic
Exercici: 2023 Bop: 44-0 Edicte: 1519 DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL (GIRONA) - Adhesió de l'Ajuntament de Llers a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi conveni 17100492142023)
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1109 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del padró de l'aigua, de clavegueram i les escombraries 4t. trimestre 2022
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1030 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial de la modificació núm. 24 PGOU de Llers
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 321 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer La Força
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 294 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal de l'Ajuntament de Llers per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 9-0 Edicte: 92 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del projecte constructiu d'urbanització carrer de la Mina