Edictes

Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4816 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del Pla parcial Nord "Empolis"
Exercici: 2024 Bop: 106-0 Edicte: 4534 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 3/CE/2/2024 i 3/SC/3/2023
Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4179 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, clavegueram i escombraries 1r. trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3417 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial dels expedients 3/CE/2/2024 i 3/SC/3/2024 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2958 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva del codi ètic i de conducta
Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1700 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegació de funcions per a celebració de matrimoni civil 20.04.2024
Exercici: 2024 Bop: 45-0 Edicte: 1607 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 38-0 Edicte: 1389 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació inicial del projecte de millora del paviment d'un camí rural
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1278 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegació de funcions a un regidor per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1270 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovació del padró d'aigua, clavegueram i escombraries del 4t. trimestre de 2023