Edictes

Exercici: 2023 Bop: 183-0 Edicte: 7877 AJUNTAMENT DE LLERS - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7369 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegaci贸 de funcions a un regidor per a celebraci贸 de matrimonis civils
Exercici: 2023 Bop: 166-0 Edicte: 7309 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovaci贸 del padr贸 de l'aigua, clavegueram i escombraries del 2n trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 163-0 Edicte: 7236 AJUNTAMENT DE LLERS - Exposici贸 p煤blica de dos expedients de modificaci贸 de cr猫dit
Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7121 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegaci贸 de funcions a un regidor per a celebraci贸 matrimoni civil
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6722 AJUNTAMENT DE LLERS - Aprovaci贸 inicial del projecte constructiu d'una pista de p脿del
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6593 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegaci贸 d'atribucions de l'alcalde a la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6592 AJUNTAMENT DE LLERS - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6591 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegaci贸 d'atribucions de l'alcalde a favor dels regidors
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6590 AJUNTAMENT DE LLERS - Delegaci贸 de les compet猫ncies del Ple a la Junta de Govern Local