Convocatòries

A partir de l’exercici 2017, les convocatòries de les sessions de Ple es publicaran a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Llers. Hi podeu accedir amb l’enllaç de convocatòries de Plens.