Representació

L’acta de compareixença per atorgar la representació es pot utilitzar per a la realització de diversos tràmits en els quals un tercer, persona física o jurídica, vol actuar en nom d’un administrat davant l’administració en un procediment concret. Per a l’acreditació de la representació caldrà:

1.- Descarregar el model d’acta de compareixença per atorgar la representació.

2.- Omplir i signar el document pel representat i pel representat.

3.- Adjuntar còpia del DNI del representat i del representant.

4.- Presentar tota aquesta documentació juntament amb la instància.