Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, per aquest exercici 2022, va aprovar la creació d’un fons econòmic de caràcter extraordinari mitjançant el qual concedir subvencions a Ajuntaments i Consells Comarcals de la província de Girona subvencions per un import total de 7,4 milions d’euros.

En el marc d’aquest fons econòmic extraordinari l’Ajuntament de Llers va aconseguir una subvenció per la urbanització del carrer dels Horts, per un import de 24.567,02 €.

Amb aquesta subvenció s’han renovat i millorat els serveis d’enllumenat públic i d’abastament d’aigua així com ordenat la xarxa de recollida d’aigües plujanes. Un cop renovats els serveis, s’ha pavimentat de nou.