Subvenció del Programa Del Pla a l’Acció per la millora de la eficiència energètica de l’enllumenat públic

La Diputació de Girona, en el marc del Programa Del Pla a l’Acció 2018-2019 va concedir a l’Ajuntament de Llers una subvenció, per un import de 30.000,00 €, per a la realització d’actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Llers.

Amb el suport econòmic i tècnic de la Diputació de Girona s’ha pogut millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic mitjançant la substitució de les lluminàries actuals per d’altres amb tecnologia LED així com l’establiment de mecanismes per controlar i monitoritzar el consum d’energia.