Aprovació inicial del Pla Parcial urbanístic de delimitació del Sector d’Activitats Econòmiques PPUD C2 Nord “Empolis” de Llers

Per decret d’alcaldia núm. 2024DECR000165 de 17 de maig de 2024 es va aprovar inicialment el Pla Parcial urbanístic de delimitació del Sector d’Activitats Econòmiques PPUD C2 Nord “Empolis” de Llers.

El projecte el podeu consultar al següent enllaç: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/llers/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/exposicio-publica-184