Aprovació inicial modificació núm. 25 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llers

El ple de l’Ajuntament de Llers en sessió ordinària de 8 de maig de 2024 va aprovar inicialment el projecte de modificació núm. 25 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llers juntament amb l’Estudi Ambiental Estratègic.

El projecte el podeu consultar al següent enllaç: 

https://www.seu-e.cat/documents/28620/6659615/MP+25+PGOU+PER+ADAPTAR+LA+NORMATIVA+DEL+SNU+EN+RELACI%C3%93+A+LA+REGULACI%C3%93+DELS+USOS+EXTRACTIUS%2C+AGROPECUARIS+I+ENERGIES+RENOVABLES/51557c77-15f5-4b0d-bc62-655589d6be6c