Castell d’Hortal

Les restes del castell d’Hortal, anomenat també Ordal en documents antics, es troben a poc més d’un quilòmetre a ponent de la vila de Llers, prop del mas de l’Estela, al cim d’un petit planell.

A pocs metres del castell hi ha una font on neix un torrent – el barranc de l’Hortal – formant una minsa vall.

Antigament, era una fortalesa de planta rectangular molt simple, adaptada a les irregularitats del terreny, amb una torre de planta circular envoltada per un recinte emmurallat.

Les restes que es poden visitar en l’actualitat daten dels segles XIII-XIV, malgrat que hi ha notícies del castell d’Hortal que es remunten fins a l’any 1099, quan Dalmau Berenguer de Quermançó va lliurar la fortalesa al comte Bernat II de Besalú.