Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, durant l’exercici 2023, va aprovar la concessió de diverses subvencions en el marc del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari mitjançant el qual es van concedir subvencions a Ajuntaments i Consells Comarcals de la província de Girona per un import total de 7,4 milions d’euros. En el marc d’aquest Fons econòmic […]

Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’exercici 2023, va concedir a l’Ajuntament de Llers diverses subvencions per un import total de 67.535,77 € pel finançament de diverses actuacions. Aquest import s’ha distribuït de la següent forma: Finançament de despeses corrents en l’àmbit de la cultura […]

Subvenció de la Diputació de Girona per al servei de comptabilitat energètica

La Diputació de Girona va concedir a l’Ajuntament de Llers una subvenció, en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” 2022-2023, per als serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals per un import de 864,00 €. Amb aquesta subvenció i la col·laboració de l’Agència Comarcal de l’Energia i Cluma (ACEC) del Consell […]

Subvenció del Servei d’Esports de la Diputació de Girona

El Servei d’Esports de la Diputació de Girona concedeix anualment diverses subvencions per al finançament d’accions de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Aquest 2023 l’Ajuntament de Llers ha aconseguit una subvenció en el marc del subprograma A1 de suport als programes municipals de promoció de l’activitat física, per […]

Subvenció de la Diputació de Girona per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

L’Ajuntament de Llers ha instal·lat 22 panells solars de 450wp a la coberta de l’edifici polivalent ubicat al carrer Nou, que representen una potència instal·lada de 9,9kWp. Es calcula que la producció d’aquesta instal·lació podria arribar als 13.977 kWh/any, un estalvi econòmic d’uns 1.200 €/any i una reducció de les emissions de CO2 de 1,37 […]

Subvenció del Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2022-2023

El Dipsalut, organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, en el marc del Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes 2022-2023 va concedir a l’Ajuntament de Llers una subvenció, per un import de 4.930,45 €, per a la realització d’actuacions destinades […]