Subvenció de la Diputació de Girona per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

L’Ajuntament de Llers ha instal·lat 22 panells solars de 450wp a la coberta de l’edifici polivalent ubicat al carrer Nou, que representen una potència instal·lada de 9,9kWp. Es calcula que la producció d’aquesta instal·lació podria arribar als 13.977 kWh/any, un estalvi econòmic d’uns 1.200 €/any i una reducció de les emissions de CO2 de 1,37 Tn/any.

El cost d’aquesta actuació ha ascendit a un import total de 22.129,19 €, la qual ha estat finançada parcialment amb una subvenció de la Diputació de Girona, per import de 11.250,00 €, concedida en el marc del programa “Del Pla a l’Acció” pels anys 2022-2023.