Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, durant l’exercici 2023, va aprovar la concessió de diverses subvencions en el marc del programa Fons econòmic de caràcter extraordinari mitjançant el qual es van concedir subvencions a Ajuntaments i Consells Comarcals de la província de Girona per un import total de 7,4 milions d’euros.

En el marc d’aquest Fons econòmic extraordinari l’Ajuntament de Llers va aconseguir una subvenció, per import de 24.567,02 €, per al finançament de les obres d’urbanització del carreró de les Llises de Llers.

Amb aquesta subvenció s’han renovat els serveis de sanejament i recollida d’aigües plujanes així com s’ha millorat el servei d’abastament d’aigua i soterrat la xarxa d’enllumenat públic. Finalment s’ha aplicat un nou paviment a la totalitat del carreró Llises i d’un petit tram del carrer Llises, en coherència amb els paviments aplicats a les recents obres d’urbanització de la plaça del Ramal i del carrer Sant Quirze.