Subvenció del Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 2022-2023

El Dipsalut, organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, en el marc del Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de les plagues urbanes 2022-2023 va concedir a l’Ajuntament de Llers una subvenció, per un import de 4.930,45 €, per a la realització d’actuacions destinades al control de plagues urbanes per les anualitats 2022 i 2023.

Amb el suport econòmic del Dipsalut s’ha pogut finançar les despeses de tractament dels embornals per a la mitigació dels efectes del mosquit tigre així com les actuacions de captura i retirada de rosegadors al clavegueram municipal.