Subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’exercici 2023, va concedir a l’Ajuntament de Llers diverses subvencions per un import total de 67.535,77 € pel finançament de diverses actuacions. Aquest import s’ha distribuït de la següent forma:

  • Finançament de despeses corrents en l’àmbit de la cultura per import de 8.262,60 €, el qual s’ha destinat a la programació d’activitats culturals, d’espectacles de música en viu així com de promoció i recuperació de productes i tradicions locals.
  • Finançament de despeses del lloc de secretaria intervenció per import de 10.000,00 €, el qual s’ha destinat a sufragar part del salari del personal que exerceix aquestes funcions.
  • Finançament d’actuacions de reparació i manteniment de camins rurals per import de 1.400,00 €, el qual s’ha destinat a la reparació, neteja i manteniment de camins d’ús públic per facilitar el trànsit rodat.
  • Finançament d’actuacions per facilitar l’accés a les noves tecnologies per import de 1.135,16 €, el qual s’ha destinat a l’adquisició d’un projector i material informàtic per a l’Ajuntament.
  • Finançament de despeses d’inversió per un import de 46.821,40 €, els quals s’han destinat a finançar una part del cost del Projecte d’urbanització del Carrer de la Força.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona s’han pogut finançar bona part dels costos d’aquests serveis aconseguint uns resultats molts positius per als ciutadans del municipi de Llers.